اخبار

بدینوسیله از کلیه نویسندگان مقالات که مقاله آنها از نظر داوری رد و یا پذیرفته شده است، دعوت می شود ...

ادامه مطلب

در راستای همایش ملی اقتصاد دفاع، سومین همایش تخصصی با عنوان اقتصاد دفاع، اقتصاد مجازی و پدافند غیر عامل برگزار می گردد. ...

ادامه مطلب

در راستای همایش ملی اقتصاد دفاع، دومین همایش تخصصی با موضوع تحریم ها، اقتصاد دفاع و دیپلماسی دفاع اقتصادی در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد. ...

ادامه مطلب

در راستای همایش ملی اقتصاد دفاع و با هدف تعمیق بیشتر مباحث مرتبط با حوزه اقتصاد دفاع، دومین همایش تخصصی با موضوع اقتصاد دفاع، تحریم و دیپلماسی دفاع اقتصادی برگزار می شود. ...

ادامه مطلب

برخی از موضوعات مرتبط با اقتصاد دفاع عبارتند از: ...

ادامه مطلب

همایش ملی اقتصاد دفاع، تلاشی است برای همفکری و هم اندیشی مجموعه ای از اندیشمندان، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان ، دانشجویان و کلیه علاقمندان به حوزه اقتصاد دفاع به منظور تبیین و توسعه مرزهای این دانش و تعمیق آن در تصمیم گیری‌ها. ...

ادامه مطلب

انتشار مقالات حائز شرایط علمی - پژوهشی در همایش، در مجله ای علمی - پژوهشی ...

ادامه مطلب

آرمان اصلی همایش ارتقای هم افزایی دفاع و اقتصاد، تبیین رابطه اقتصاد دفاع و اقتصاد مقاومتی، واکاوی مناسبات اقتصاد بین الملل و اقتصاد دفاع، توسعه و ترویج دانش و نظریه های اقتصاد دفاع ، معرفی مطالعات کاربردی و گسترش کاربست تحلیل های اقتصاد دفاع و گسترش شبکه علمی و نخبگان اقتصاد دفاع است. ...

ادامه مطلب

در راستای همایش ملی اقتصاد دفاع، اولین همایش تخصصی با موضوع همایش تخصصی اقتصاد دفاع، دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی با حضور صاحنظران، متخصصان و فرماندهان برگزار شد. ...

ادامه مطلب

فراخوان ارسال آثار اعم از کتب، مقالات منتشر شده، طرح و پژوهش در زمینه اقتصاد دفاع از طریق وب سایت همایش ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بین خیابان شهید بهشتی و شهید مطهری، نبش کوچه شهدا، پلاک 182، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، گروه منابع و اقتصاد دفاع