اخبار

1397/08/21
سومین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی اقتصاد دفاع برگزار می شود.


سومین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی اقتصاد دفاع در زوز یکشنبه مورخ 27 آبان ماه از ساعت 16 الی 18 در مرکز تحقیقات راهبردی برگزار خواهد شد. محورهای مورد  بحث در این جلسه، همایش های تخصصی برگزار شده حول محورهای همایش ملی، بررسی چکیده مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش و همچنین فعالیتهای علمی تکمیلی خواهد بود.

1397/08/13
قابل توجه آن دسته از علاقه مندانی که موفق به ارسال مقاله از طریق ثبت نام در سایت و دریافت لینک فعالسازی نشده اند


 آن دسته از علاقه مندانی که موفق به ارسال مقاله از طریق ثبت نام در سایت و دریافت لینک فعالسازی نشده اند می توانند مقالات خود را به همراه مشخصات کامل به آدرس ایمیل همایش (edefa@mtrd.ir) ایمیل نمایند تا در فرایند داوری قرار گیرد.

1397/07/29
عدم دریافت لینک فعالسازی


نویسندگان محترم مقالات توجه داشته باشند که برای ثبت نام و ارسال مقالات لینک فعالسازی ممکن است در قسمت spam ایمیل شما قرار گیرد. بنابراین پس از ثبت نام در سیستم، بخش spam ایمل خود را برای تایید لینک فعال سازی چک نموده و در صورت وجود ایمیل، آن را به Inbox منتقل و ادامه فرایند ارسال مقالات را انجام دهید.
با تشکر

1397/07/29
قابل توجه علاقه مندان و نویسندگان محترمی که تا کنون موفق به ارسال چکیده مقالات خود نشده اند


علاقه مندان و نویسندگان محترمی که تا کنون موفق به ارسال چکیده مقالات خود به دومین همایش ملی اقتصاد دفاع نشده اند می توانند در مهلت تعیین شده برای ارسال اصل مقالات، کل مقاله را به همراه چکیده در فرمت تعیین شده ارسال نمایند. بدیهی است مقالاتی که خارج از فرمت تعیین شده بر روی سایت برای نگارش مقالات باشد، در فرایند داوری قرار نخواهد گرفت.

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر