اخبار

1395/03/27
آرمان اصلی همایش ارتقای هم افزایی دفاع و اقتصاد، تبیین رابطه اقتصاد دفاع و اقتصاد مقاومتی، واکاوی مناسبات اقتصاد بین الملل و اقتصاد دفاع، توسعه و ترویج دانش و نظریه های اقتصاد دفاع ، معرفی مطالعات کاربردی و گسترش کاربست تحلیل های اقتصاد دفاع و گسترش شبکه علمی و نخبگان اقتصاد دفاع است.


1-     ارتقای هم افزایی دفاع و اقتصاد
2-    تبیین رابطه اقتصاد دفاع و اقتصاد مقاومتی
3-   واکاوی مناسبات اقتصاد بین الملل و اقتصاد دفاع
4-    توسعه و ترویج دانش و نظریه های اقتصاد دفاع     
5-    معرفی مطالعات کاربردی و گسترش کاربست تحلیل های اقتصاد دفاع
6-    گسترش شبکه علمی و نخبگان اقتصاد دفاع

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !