اخبار

1395/04/23
انتشار مقالات حائز شرایط علمی - پژوهشی در همایش، در مجله ای علمی - پژوهشی


بنا بر توافق کمیته علمی همایش با برخی از مجلات علمی - پژوهشی، مقالات پذیرفته شده در همایش که حائز شرایط علمی و پژوهشی باشند در مجله ای علمی - پژوهشی منتشر خواهد شد.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !