اخبار

1396/09/08
سومین جلسه کمیته علمی همایش ملی اقتصاد دفاع در روز شنبه مورخ 4 آذرماه 1396 در محل مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد.


سومین جلسه کمیته علمی همایش ملی اقتصاد دفاع در روز شنبه مورخ 4 آذرماه 1396 در محل مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد. در این جلسه که با حضور دبیر همایش، رئیس و دبیر کمیته علمی همایش، دبیر اجرایی و اعضای محترم کمیته علمی و همچنین نمایندگان سازمان های مختلف همکار علمی در این همایش برگزار شد مسائل مرتبط با همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بررسی مقالات ارسال شده تا کنون برای همایش، تفکیک آنها ار نظر محورها و زیرمحورهای عنوان شده برای همایش، بررسی همایش تخصصی با عنوان اقتصاد دفاع، تحریم و دیپلماسی دفاع اقتصادی که در تاریخ 9 آذرماه در مرکز تحقیقات راهبردی برگزار می شود، تصمیم گیری در مورد نحوه داوری مقالات و تکمیل لیست داوران همایش و در نهایت بررسی اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری نمایشگاه آثار علمی مرتبط با حوزه اقتصاد دفاع در حین برگزاری همایش ملی بود.
در این جلسه در ابتدا دبیر همایش جناب آقای دکتر حسینی و رئیس کمیته علمی همایش جناب آقای دکتر فرزین به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده برای همایش و مقالات واصل شده پرداخته و در ادامه هر یک از اعضای محترم کمیته علمی همایش به بیان نظرات خود پرداختند.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !