اخبار

1396/11/24
بدینوسیله از کلیه نویسندگان مقالات که مقاله آنها از نظر داوری رد و یا پذیرفته شده است، دعوت می شود


بدینوسیله از کلیه نویسندگان مقالات که مقاله آنها از نظر داوری رد و یا پذیرفته شده است، دعوت می شود در همایش ملی اقتصاد دفاع که در روز دوشنبه 30 بهمن ماه 1396 در محل دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی واقع در تهران اتوبان شهید بابایی دانشگاه عالی دفاع ملی از ساعت 8 صبح الی 18 برگزار می گردد، شرکت فرمایند. لازم به ذکر است تمامی هماهنگی های لازم به منظور حضور شما سروران گرامی انجام شده است.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !