اخبار

1395/03/01
فراخوان ارسال آثار اعم از کتب، مقالات منتشر شده، طرح و پژوهش در زمینه اقتصاد دفاع از طریق وب سایت همایش


صاحبنظران، متخصصان، فرماندهان و کلیه پژوهشگران گرامی که اقدام به نشر و تهیه آثار علمی در قالب مقاله، کتب، طرح های پژوهشی و یا تحقیقات در زمینه اقتصاد دفاع می باشند می توانند آثار خود را از طریق وب سایت همایش و یا به آدرس دبیرخانه ارسال نمایند. بدیهی است آثار برتر مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !